OSP Moryń Ochotnicza Straż Pożarna Moryń


OSP KSRG Moryń

Moryń to niewielkie (ok. 1600 mieszkańców), ale niezwykle urokliwe miasto w powiecie gryfińskim (woj. zachodniopomorskie). Klimat miasteczka o średniowiecznym układzie urbanistycznym zachowany został m.in. dzięki temu, że w 1945 uniknęło ono większych zniszczeń, w przeciwieństwie np. do pobliskiej Chojny. Do najciekawszych zabytków Morynia należą pochodzący z XIII w. romański kościół, XV-wieczne mury obronne oraz szereg XIX- i XVIII-wiecznych budynków mieszkalnych w obrębie średniowiecznego centrum miasteczka.

* * *

Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu funkcjonuje od 1946 r. Do KSRG należy od 1995 r. i jest jedną z 14 jednostek „systemowych" w pow. gryfińskim. Liczy obecnie X członków, w tym Y uprawnionych do wyjazdów.

Na terenie gminy Moryń funkcjonują obecnie 3 jednostki OSP: Moryń (KSRG), Witnica (KSRG) oraz Stare Objezierze. Formalnie istnieje także Zakładowa OSP w m. Bielin (przy dawnym PGR-ze), ale nie prowadzi ona od szeregu lat aktywnej działalności operacyjnej

Najcześciej czytane na naszej stronie